Kilka słów o księgowości

0
184

Księgowością nazywa się rejestrację należycie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują pewne zmiany w majątku danej jednostki oraz w źródłach jego pochodzenia. Rejestrację tę dokonuje się w ujęciu pieniężnym, czasem także w ujęciu ilościowym. Księgowość to jeden z głównych działów wchodzących w skład szeroko pojmowanej rachunkowości. Jest jej częścią rejestracyjną.

Księgowość to nic innego, jak zapisywanie, rejestracja zdarzeń finansowych, takich jak: sprzedaż, zakup, dochód, darowizna, czy inne płatności. O procesie księgowania decyduje przede wszystkim rodzaj technologii, którą dysponuje dana osoba, będąca na stanowisku księgowego. Zdarzenia powinno się zapisywać zgodnie z czasem ich wystąpienia. Księgowanie to rejestracja zdarzeń na podstawie różnego rodzaju dokumentów. Mogą to być między innymi faktury, paragony, inne transakcje bankowe, czeki, i tym podobne.

Na podstawie danych, które są gromadzone w ramach księgowości, można sporządzać sprawozdania finansowe, które obejmują takie dokumenty, jak: rachunek zysków i strat, bilans, czy rachunek przepływów pieniężnych. Wyróżnić można dwa podstawowe systemy księgowania: system pojedynczego zapisu oraz system podwójnego zapisu. System pojedynczego zapisu skoncentrowany jest przede wszystkim na zestawieniu dochodów i rozchodów, które są wcześniej zapisywane w odpowiednich księgach. System podwójnego zapisu jest natomiast mniej bezpieczny, ponieważ utrudnia wykrycie wszelkich nieścisłości. Jest on jednak znacznie prostszy i łatwiejszy w obsłudze, dlatego mogą z niego korzystać firmy, które nie posiadają znacznie rozbudowanej księgowości.

System podwójnego zapisu polega na tym, że każda operacja gospodarcza jest ewidencjonowana w przynajmniej dwóch różnych kontach, po dwóch różnych stronach i w takiej samej wartości na stronach różnych kont. Stosowanie takiej reguły pozwala na zachowanie równowagi bilansowej. Podwójny zapis stosuje się jedynie w księgach głównych. Nie jest on stosowany natomiast w dziennikach kasowych.

Dla rachunkowości najważniejsza jest księga główna, do której trafiają wszystkie dane gromadzone przez księgowych. Można ją sporządzać w formie tradycyjnej, bądź zinformatyzowanej. Wcześniej jednak wszelkie zdarzenia zapisywane są w innych księgach. Podstawę stanowią tak zwane dzienniki, a więc księgi, których rejestrowane są codzienne transakcje finansowe. Może to być dziennik sprzedaży, dziennik zakupów, dziennik udzielonych kredytów kupieckich, czy dziennik zakupów na kredyt kupiecki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here