Na czym polega skarpowanie terenu przed budową?

0
872
skarpowanie terenu

Oczyszczenie terenu i jego prawidłowe ukształtowanie to pierwszy etap każdej budowy. Bez tego konstrukcja, która ma stanąć na danej nieruchomości, zostanie pozbawiona fundamentalnej stabilności. Odpowiednie przygotowanie podłoża powinno być zatem priorytetem przy tworzeniu każdego obiektu. W tym celu na terenie budowy tworzy się specjalne nasypy oraz skarpy, po to, aby uzyskać określone nachylenie działki. Proces ten określa się jako skarpowanie terenu i najczęściej jest on wykorzystywany przy inwestycjach drogowych oraz energetycznych.

Skarpowanie terenu – od czego jest zależne i kiedy należy je wykonać?

Zmiana ułożenia terenu, czyli skarpowanie, tworzone jest najczęściej przy projektach inżynierskich obejmujących budowę dróg lub mostów. Tego typu usługa sprawdza się idealnie przy zabezpieczeniu ścian wykopów przed ewentualnym osunięciem gruntu. Warto tu wiedzieć, że skarpowanie ścian wykopu od 1 m głębokości stanowi kluczowe zadanie i niezbędne jest przy tym zachowanie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ściany powstającego wykopu powinny obowiązkowo zostać zabezpieczone poprzez wykonanie wykopu ze ścianami pochylonymi lub wykonywania umocnienia pionowych ścian. Warto przy tym wiedzieć, że nachylenie skarpy jest w głównej mierze zależne od:

– rodzaju gruntu;

– panujących warunków atmosferycznych;

– przewidzianego czasu wykopów.

Skarpowanie terenu powinno zatem zostać odpowiednio wcześniej zaplanowane i wykonane przez profesjonalistów, takich jak  np. ci z firmy Szczucki, którzy specjalizują się w usługach budowlanych i robotach ziemnych.

Przebieg skarpowania terenu

Wydawać by się mogło, że skarpowanie terenu to dość prosta i łatwa czynność. Są to jednak pozory, ponieważ proces wymaga odpowiedniego sprzętu, jak i również doświadczonego operatora. Zadaniem specjalisty jest warstwowe układanie ziemi, z którym nie należy się spieszyć. Lepiej wykonać je powoli i starannie – dokładnie uklepując każdą warstwę ziemi. Pomoże to zmniejszyć ryzyko ewentualnego osunięcia się ziemi lub konieczności ściągnięcia jej nadmiaru. Potencjalne ryzyko któregokolwiek z tych czynników może ocenić wyłącznie doświadczony operator, maksymalnie skupiony na swoim zadaniu.

Skarpowanie terenu to usługa niezbędna przy pracach budowlanych, na których występują różnice wysokości. Jak wiadomo, gdy w grę wchodzi wysokość, to w pierwszej kolejności należy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób, znajdujących się w okolicy. W związku z tym nie wolno pozwolić na to, aby proces skarpowania terenu został wykonany niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy.