Rodzaje transakcji leasingowych

0
393
Rodzaje transakcji leasingowych

Na początku trzeba podkreślić to, że wedle ustawy o podatku VAT wyróżniamy dwa rodzaje transakcji leasingowych, w związku z czym będą się one różniły się od siebie sposobem naliczania tegoż podatku. Trzeba wyraźnie podkreślić to, że w świetle wyżej wspomnianej ustawy leasing operacyjny jest pojmowany jako świadczenie usług, zaś leasing finansowy jako  dostawa towarów. Ponadto, podatek od umów leasingowych jest rozliczany na zasadach ogólnych i podlega rozliczeniu przez leasingobiorcę.

Po pierwsze, gdy mówimy o leasingu operacyjnym, to podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej, a jego stawka wynosi 23% i zawsze jest ona taka sama bez względu na to, na jaką sumę opiewa kontrakt leasingowy. Należy powiedzieć o tym, iż dla każdej opłaty czy to będzie rata, czy wpłata początkowa jest wystawiana faktura VAT. Natomiast w przypadku leasingu finansowego podatek VAT naliczany jest z góry, oczywiście od każdej opłaty w ramach umowy. Oprócz tego, jego stawka może wynosić 8% lub 23% i jest uzależniona od wysokości kosztów leasingu. Warto powiedzieć o tym, iż po przekazaniu pojazdu klientowi wystawiona jest jedna faktura VAT, bowiem ten podatek naliczany jest jednorazowo i rozliczany na zasadach ogólnych. Kolejne raty leasingowe opiewają na kwoty netto, czyli bez podatku VAT.

Należy podkreślić to, że w przypadku leasingu pojazdów osobowych obowiązują odrębne zasady jego rozliczania . Otóż, rozliczyć się można z 60% wartości podatku VAT naliczonego od transakcji leasingowej, bowiem pozostałe 40% stanowią koszty uzyskania przychodów. Jednak suma odliczeń nie może przekroczyć 6000 złotych. Gdy leasingobiorca po wygaśnięciu umowy leasingowej wykupi samochód, będzie mu przysługiwał nowy limit podatkowy w wysokości 60% naliczonego podatku, ale nie więcej niż 6000 złotych, który tym razem może odliczyć od faktury VAT. A, więc ta opcja jest bardzo opłacalna, gdyż tak naprawdę możemy sobie dwa razy odliczyć podatek VAT i w ten sposób znacznie zminimalizować koszty leasingu. Oprócz tego, leasingobiorca może odliczyć w całości podatek VAT od innych opłat eksploatacyjnych z pominięciem kosztów paliwa, gdyż od niego podatek mogą odliczyć tylko ci klienci, którzy w leasing wzięli samochód ciężarowy.

Dlatego z powodu widocznych korzyści podatkowych ta forma finansowania samochodu czy to ciężarowego, dostawczego lub osobowego cieszy się ogromną popularnością, gdyż wiążą się z nią liczne profity, w szczególności gdy decydujemy się na wzięcie w leasing droższych pojazdów. W tym wypadku będzie naliczony wyższy podatek, który później będziemy mogli odliczyć, czyli pozwoli nam to na poczynienie znacznych oszczędności.