Rodzaje ubezpieczeń

0
424
Rodzaje ubezpieczeń

Bagaż ubezpiecza się na wypadek:

  • utraty
  • zniszczenia w czasie podróży
  • uszkodzenia

Można ubezpieczyć też sprzęt fotograficzny i sportowy. Ubezpieczając bagaż należy wziąć pod uwagę jego wartość. Należy też zwrócić uwagę na umowę którą zawieramy czy jest na wartość rzeczywistą, czy odtworzeniową. Korzystniejsza jest umowa na wartość odtworzeniową, bo wtedy będziemy mogli za wypłacone odszkodowanie przywrócić rzeczom stan posiadania sprzed zdarzenia szkodowego.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe, wcześniejszy powrót

Gwarantuje zwrot częściowych kosztów poniesionych w związku z wyjazdem, w momencie kiedy jesteś zmuszony zrezygnować.

Są to określone zdarzenia:

poważne zachorowanie

  • ciężki wypadek
  • śmierć najbliższego członka rodziny
  • kradzież lub utrata dokumentów uprawniających do wyjazdu za granicę
  • inny wypadek losowy powodujący że osoba ubezpieczona musi pozostać w miejscu zamieszkania

Ubezpieczenie to gwarantuje również zwrot kosztów w momencie kiedy musisz skrócić swój wakacyjny pobyt. Powody jw. wtedy rekompensata jest za ilość dni niewykorzystanych.

Ubezpieczenie domu, mieszkania, budynków mieszkalnych chroni je oraz ubezpieczony w nich dobytek przed szkodami wywołanymi przez ogień, zdarzenia losowe również przez powódź. Należy wiedzieć, że aby ubezpieczyć się od powodzi nie wystarczy podstawowe ubezpieczenie. Ponieważ powódź uznawana jest za jedno z najbardziej prawdopodobnych ryzyk. Dlatego nie każdy ubezpieczyciel zapewnia tą ochronę w pakiecie podstawowym. Niektórzy ubezpieczyciele uwzględniając ryzyko powodzi zabezpiecza się różnymi zastrzeżeniami:

Granicą ponoszonej odpowiedzialności jest obszar na którym znajduje się ubezpieczony dom, mieszkanie. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wyróżnia w tym przypadku tzw. obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. Czyli tereny, które są dokładnie pomiędzy wałem przeciwpowodziowym oraz linią brzegu. Zalicza również tereny w strefie wybrzeża morskiego, strefie przepływów wezbrań powodziowych, które zostały opisane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

* rodzaj mienia szczególnie narażonego na powtarzające się szkody. Tutaj ustala się to podstawie indywidualnej oceny ryzyka lub po prostu z przebiegu ubezpieczenia. Jeśli taj jest zastrzega sobie możliwość:
* odpowiedniego podwyższenia składki,
* odmówienia przyjęcia ryzyka dodatkowego,
* odmówienia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Choroba krytyczna to taka która nie musi kończyć się śmiercią. Jej bezpośrednim skutkiem jest natomiast niezdolność do pracy zarobkowej, tak jak np. zawał serca czy nowotwór.

Ryzyko wystąpienia takich chorób w Polsce jest stosunkowo wysokie. Jak podają portale zajmujące się tematyką zdrowotną ok. 100 tysięcy osób rocznie ma zawał serca.

Niestety obecny styl życia, jego tempo powodują że ryzyko to dotyczy wielu ludzi.

Ubezpieczenie od chorób krytycznych pozwoli zmniejszyć obawy przed konsekwencjami wystąpienia choroby.

W Polsce elementy ubezpieczenia choroby krytycznej można znaleźć w polisach na życie. Ale opcja ta jest ciągle jest dość egzotycznym elementem polis. Wybierając polisę należy dokładnie zapoznać się z warunkami i zakresem polisy.

Ubezpieczenie choroby krytycznej jest z reguły samodzielnym produktem. Zdarza się jednak, że oferowane jest w połączeniu z długoterminowymi zobowiązaniami o charakterze finansowym.

Co obejmuje polisa:

  • szczególności ryzyko wystąpienia poważnych chorób.
  • gwarantuje pokrycie kosztów zabiegów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, takie jak np. przeszczep organów.

Sprzedaż ubezpieczeń on line staje się coraz bardziej popularnym sposobem zakupu ubezpieczeń. Ze względu na łatwą dostępność ofert w jednym miejscu, bez potrzeby wychodzenia z domu. Możemy w krótkim czasie, w bardzo prosty sposób sprawdzić i zapoznać się z wieloma ofertami ubezpieczycieli. Wypełniając wniosek online i dokonując kalkulacji, oraz opłaceniu również online – kartą kredytową, lub przelewem z konta dokonujemy zakupu ubezpieczenia. Formularz polisy jest gotowy do wydruku, lub przesyłany na adres email. Następnie wszystkie dokumenty otrzymujemy pocztą.

Korzyści płynące z zakupu ubezpieczenia on line są zarówno dla kupujących jak i sprzedających. Kupujący mają możliwość sprawdzenia wielu firm ubezpieczeniowych w krótkim czasie, jest to wygodne, nie ma ograniczeń czasowych, czyli nie musimy zajmować się sprawdzaniem ubezpieczeń w godzinach otwarcia biura, tylko w takich które nam odpowiadają.

Możliwość zakupu ubezpieczenia on line to również mniejsza cena, która wiąże się możliwością cięcia kosztów. Ponieważ firmy ubezpieczeniowe sprzedając przez internet ubezpieczenia, nie muszą zatrudniać pracowników, otwierać biur.

Obecnie ubezpieczenia online są kupowane coraz częściej, każdy kto posiada internet, korzysta z tej możliwości. Jeśli nie jest zdecydowany na zakup online, to przynajmniej porównuje oferty ubezpieczycieli. Tamgdzietaniej.pl oferuje możliwość sprawdzenia najkorzystniejszych ofert ubezpieczycieli, oferujących swoje polisy online. Zapraszamy do działu ubezpieczenia.