Ubezpieczenia dla małych i dużych.

0
276
Ubezpieczenia dla małych i dużych.

Ubezpieczenia w Polsce najczęściej kojarzą nam się z ubezpieczeniami społecznymi, które pobiera przez nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych i obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi oc. W wielu obywatelach rośnie jednak świadomość, że obowiązkowe ubezpieczenia społeczne nie są wystarczającym zabezpieczeniem na przyszłości, dlatego decydują się naddatkowe ubezpieczenia emerytalne, które pozwolą na otrzymywanie dodatkowych świadczeń na emeryturze. Spokojna starość to w dużej mierze odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które pozwoli na zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb, czego niestety nie gwarantuje nam emerytura z ZUS.

Ubezpieczenia Aviva to kilka pakietów oszczędnościowych dla przyszłych emerytów z czego na uwagę zasługuje nowość w ofercie- Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Pakiet łączy w sobie możliwość ubezpieczenia się na życie z programem oszczędnościowym, opartym na funduszach kapitałowych. Decydując się na to ubezpieczenie możemy skorzystać na ulgach podatkowych oraz zachować całość zysków nawet w przypadku, gdy zdecydujemy się na ich wcześniejszą wypłatę. Warunkiem gwarancji zysków jest jedynie opłacanie składek przez okres przynajmniej 5 lat.
Aviva to ubezpieczenia także dla najmłodszych obywateli. Jako, że dzieci są naszą przyszłością, towarzystwo ubezpieczeniowe zadbało również o ich ochronę. Aviva proponuje ubezpieczenia dla dzieci w trzech wariantach, z których na szczególną uwagę zasługuje ubezpieczenie inwestycyjne Kapitalna Przyszłość. Dzięki temu ubezpieczeniu rodzice mogą gromadzić środki poprzez lokowanie ich w funduszach kapitałowych, na przyszłość swojego dziecka. Ubezpieczenie to pozwoli za oszczędzanie pieniędzy, które z pewnością ułatwią maluchowi start w dorosłe życie. Kapitalna Przyszłość jest również ubezpieczeniem a życie.

Oszczędzanie na lepszą przyszłość jest niezmiernie istotne. Zarówno starszym, jak i młodszym pozwoli bowiem na lepsze zabezpieczenie swoich finansów, spełnianie marzeń, a często możliwość realizacji swoich zainteresowań i pragnień.