Ulgi podatkowe wprowadzone w 2022 roku

0
562
ulgi podatkowe

Rok 2022 niesie ze sobą wiele zmian w temacie rozliczania się podatników. Wprowadzone przez rząd regulacje prawne obejmują nowe ulgi, co zmienia zasady rozliczenia dla większości podatników. Podpowiadamy, jakie zmiany w podatkach weszły w życie od początku 2022 roku.

Ulga dla klasy średniej

Najgłośniejszą zmianą w zasadach rozliczeń jest bez wątpienia ulga dla klasy średniej. Dotyczy ona przedsiębiorców rozliczających się na ogólnych zasadach oraz osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na początku roku rząd rozszerzył działanie ulgi na emerytów, rencistów oraz zleceniobiorców. Obejmuje ona osoby zarabiające od 68 412 zł rocznie do 133 692 zł. Należy pamiętać, że podstawę do wyliczania ulgi stanowi kwota brutto, czyli przychód. W założeniu jej wykorzystanie ma sprawić, że całokształt wprowadzanych zmian w prawie podatkowym nie wpłynie negatywnie na osoby zarabiające do 133 tysięcy rocznie.

Pozostałe ulgi podatkowe

Kolejną zmianą wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu jest tzw. ulga na powrót. Dotyczy ona wszystkich osób, które zdecydowały się wrócić z zagranicy. Tacy podatnicy mają być zwolnieni od z podatku dochodowego przy przychodach nie przekraczających 85 528 zł. Wolne od podatku mają być przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umowy o zlecenie. Ulga ma obowiązywać przez cztery kolejne lata podatkowe od daty powroty do kraju.

Inny wprowadzonym udogodnieniem jest zwolnienie z podatku dochodowego dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci, przy założeniu, że ich roczny przychód nie przekroczył 85 528 zł. Nowy przepis dotyczy ludzi uzyskujących dochody ze stosunku służbowego, z umów o zlecenie oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Z nowych przepisów skorzystają też firmy wprowadzające innowacyjne technologie, jest to możliwe dzięki uldze B+R, która ma zadanie wspierać robotyzacje oraz rozwój rozwiązań prototypowych.

Zmiany w istniejących ulgach

Wprowadzone zmiany to nie tylko nowe ulgi podatkowe, ale również regulacje dotyczące tych już istniejących. Na początek należy wspomnieć o uldze prorodzinnej. Dzięki zawartych w niej regulacjach rodzice lub opiekunowie prawni nie muszą porozumiewać się w zakresie rozliczenia ulgi na dziecko. Od teraz podatnicy rozliczają ulgę w dwóch równych częściach, o ile obydwoje posiadają pełnie władzy rodzicielskiej. Od 2022 roku rozszerzony został zakres wydatków na cele lecznice, które można odliczać na podstawie ulgi rehabilitacyjnej. Są to między innymi: zakup pieluchomajtek, podkładów, wkładów lub najem sprzętu ułatwiającego rehabilitacje.